Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій створено як приватну наукову установу з метою сприяння розвитку інтеграції науки і бізнесу, пошуку нових підходів до управління соціально-економічними системами в умовах євроінтеграційних процесів.

«Інноваційна педагогіка» – це періодичний науковий журнал, заснований у 2017 році Причорноморським науково-дослідним інститутом економіки та інновацій.

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22897-12797Р від 02.08.2017 р.

Фахова реєстрація: на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 № 627 (додаток 2) журнал внесений до переліку фахових видань України (категорія "Б") у галузі педагогічних наук (011 - Освітні, педагогічні науки, 012 - Дошкільна освіта, 013 - Початкова освіта, 014 - Середня освіта, 015 - Професійна освіта (за спеціальностями), 016 - Спеціальна освіта).

ISSN: 2663-6085 (Print) 2663-6093 (Online)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

 

Метою журналу «Інноваційна педагогіка» є висвітлення результатів досліджень у галузі педагогіки, ознайомлення з сучасними науково-педагогічними розробками, долучення до новітніх розробок у сучасній педагогічній практиці.

Головні теми журналу «Інноваційна педагогіка»: загальна педагогіка та історія педагогіки; теорія та методика навчання (з галузей знань); корекційна педагогіка; теорія і методика професійної освіти; соціальна педагогіка; теорія і методика управління освітою; теорія і методика виховання; дошкільна педагогіка; теорія навчання; інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Редколегія видання здійснює внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

 

З повагою, редакційна колегія видання.