Для опублікування статті у науковому журналі «Інноваційна педагогіка» № 18, 2019 необхідно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати електронною поштою до редакції журналу на адресу editor@innovpedagogy.od.ua до 15 листопада 2019 року статтю, оформлену згідно вимог.

Редакційна колегія журналу здійснює внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. Рецензування статті триває не менше двох днів.

Після отримання підтвердження про прийняття статті до друку від редколегії надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті необхідно обов’язково надіслати електронною поштою до редакції. Вартість публікації становить 550 гривень (до 10 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI. 

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_стаття, Іванов_квитанція.

 

Вимоги до публікацій