Тематичні рубрики наукового журналу:
1. Загальна педагогіка та історія педагогіки
2. Теорія та методика навчання (з галузей знань)
3. Корекційна педагогіка
4. Теорія і методика професійної освіти
5. Соціальна педагогіка
6. Теорія і методика управління освітою
7. Теорія і методика виховання
8. Дошкільна педагогіка
9. Теорія навчання
10. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті