Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 58 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Андрійчук Н.М., Вергун Т.М.
ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇН НА ТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ

Гринь О.В.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Женьлун Хун
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Жиров О.А.
ВИХОВНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТАНЦЮВАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД К. ВАСИЛЕНКА

Загородня А.А.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ І. ЗЯЗЮНА ДО ОСМИСЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Батюк Н.О., Степанова Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ОБІЗНАНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Бондаренко О.В., Галюза С.С.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРУ СПОРТСМЕНА

Бороденко В.В.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИСПЛОМНОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД УКРАЇНИ, НІМЕЧЧИНИ ТА ПОЛЬЩІ

Височан Л.М., Бохонько Є.О., Гончарова І.П.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Вітвіцький В.О.
ДЕФІНІЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Горобець В.П., Ковмір Н.В.
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ «ПОВІЙ, ВІТРЕ, НА ВКРАЇНУ» В ОБРОБЦІ НАТАНА ШУЛЬМАНА ЯК ВЗІРЕЦЬ ПАТРІОТИТЧНОЇ ЛІРИКИ

Докучаєва В.В., Тесленко Т.В.
ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Драч Т.Л.
СТАВЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДО МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОВІТРЯНОЇ АКРОБАТИКИ ТА ПІЛОННОГО СПОРТУ

Кисла О.Ф., Довбиш А.О.
ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Койчева О.С., Яновська Л.Г.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASE-STUDY ЯК АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ В ІСТОРИЧНІЙ ОСВІТІ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Боровець Д.П.
РОЛЬ УЯВИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

Омельченко М.С., Тертишна Г.С.
ВПЛИВ БІОЕНЕРГОПЛАСТИКИ НА КОРЕКЦІЮ ЗВУКОВИМОВИ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО З ТПМ

Паладич О.В.
ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРІВ ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Таран О.П.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ АРТ-СУПРОВОДУ РОДИН, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА, В УМОВАХ АБІЛІТАЦІЙНИХ ТАБОРІВ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Балюк Л.В., Брижата І.Г.
УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЯК РЕСУРСНИЙ РЕЗЕРВ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Береза Р.П., Герус О.П., Годованський О.О.
ПРОКРАСТИНАЦІЯ І ПРОЦЕС САМОПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Воробйов Я.А., Воробйова А.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Гапон Л.І.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

Го Яньжань
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ІНТЕРПРЕТАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ

Гуменникова Т.Р., Жуйпін Xуан
ГОТОВНІСТЬ ДО ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Дзін Лань
СПІВПРАЦЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ ЦІННОСТЕЙ КИТАЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ І СВІТОВИХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ (З ДОСВІДУ УНІВЕРСИТЕТІВ ПРОВІНЦІЇ СИЧУАНЬ)

Dmytruk V.A.
LEARNING STRATEGIES OF EDUCATIONAL COACHING IN HIGHER TECHNICAL EDUCATION INSTITUTION

Дуфанець І.Б., Зеленюх О.М., Тимко А.Ю., Канчуга М.К.
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПІД ЧАС КУРСУ ВОДІННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Житомирська Т.М.
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Zhytska S.A., Yefimova O.M., Betsko O.S., Zhuravel V.V.
PBL AS A TOOL OF DEVELOPING ‘HARD’ AND ‘SOFT’ SKILLS WHEN TEACHING SECURITY AND DEFENSE SECTOR SPECIALISTS IN UKRAINE

Іонова О.М., Лупаренко С.Є.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Kulikova S.V., Levytska I.M.
APPLICATION OF COLLECTIVE WORKING METHODS IN THE PROCESS OF ON-LINE LEARNING IN THE MAIN MUSICAL INSTRUMENT (PIANO) CLASS

Марченко О.Г.
ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ФАХІВЦЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИЙ ФЕНОМЕН

Матвієнко О.В., Ван Жуньдун
АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Бойчук І.Д., Косяченко Н.М., Луцак І.В., Ходаківська В.П.
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ SWOT-АНАЛІЗУ ПРИ ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Фіданян О.Г.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ МІСТА КИЄВА: УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ

Цапко А.М., Саяпіна С.А., Зуєнко Н.О., Шевченко Ж.М., Брюховецька І.В.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ШВЕЙЦАРІЇ

РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Вакалюк Т.А., Антонюк Д.С., Новіцька І.В., Лобанчикова Н.М., Почтовюк С.І.
МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Гаркуша О.О.
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Golub T.P., Zhygzhytova L.M., Kovalenko O.O., Nazarenko O.I.
CHATGTP AND ITS INFLUENCE ON MODERN HIGHER EDUCATION

Денисенко Є.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ САМОКОНТРОЛЮ ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ НАНГУ

Denysenko N.H., Maksymovych G.O., Shulga T.V.
DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Капранов Я.В., Кушнір Л.О., Горячок І.В.
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ