Спецвипуск 2019

Титул

Зміст


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ


Омельченко С.О., Хижняк І.А.
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОЇ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДОНБАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Карпенко О.О.
КОСМОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ФІЛОСОФСЬКОГО ОСЯГНЕННЯ МУЗИКИ У ВЧЕННЯХ ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ

Нікітіна Н.П.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА


РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)


Бескорса О.С., Салабай А.В.
БАР’ЄРИ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА СПОСОБИ ЇХ ПОДОЛАННЯ В УМОВАХ ЗВО

Пашко Л.В., Попіванова К.Є., Моторіна Д.А.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ВПРАВ З ПІДВИЩЕНОЮ МОТИВАЦІЄЮ НА РІВЕНЬ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Пучков І.Р., Стрілець В.В.
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ


РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ


Бєлікова М.В.
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК «ХУДОЖНЯ ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ» ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

Борисенко Л.П.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Борисова С.В., Бобилева Я.В., Вихор В.Г.
РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ У СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бутиріна М.В., Тютюнник О.В.
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Вікторенко І.Л., Гончарова Н.О.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (НА ПРИКЛАДІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»)

Вовк Н.В., Шаповалова Є.Р.
МЕТОДОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ПИТАНЬ ДЕМОКРАТІЇ В ОСВІТІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Гаврілова Л.Г., Воронова Н.С.
ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Горобець Л.В., Образцова К.В.
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Гринько В.О.
ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Другов М.С., Максименко К.О.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Євтухова Т.А., Максимюк А.В.
ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Зубарєва О.Г.
ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ, РЕЛЕВАНТНІ ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННЮ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Ішутіна О. Є., Зайцева Д.О.
ФІЛОСОФСЬКИЙ ДІАЛОГ У СИСТЕМІ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Лихолат О.В., Тарєлкіна А.В.
АНАЛІЗ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ОСНОВ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ДОМУ МОДИ ДІОР В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТІ

Ляшова Н.М., Ляшов Н.М.
МАТЕМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ В КОНТЕКСТІ ЗМІСТУ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ

Помирча С.В., Головко Р.В.
ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Роздимаха А.І., Одерій Л.Є.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ЯВИЩ ДІЙСНОСТІ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Смиренський В.М., Чугай С.С.
СТРУКТУРА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ – ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ

Стешенко В.В.
ТЕХНОЛОГІЯ ЯК БАЗОВА НАУКА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Федь І.Є.
НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИШУ

Гаврілова Л.Г., Хмарна Л.В.
ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА

Ябурова О.В.
РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИШУ ЗАСОБАМИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ


РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА


Сиротенко В.П., Максименко О.Л.
КНИГА ПРО ДОБРО І ЗЛО: ОСМИСЛЕННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ РОМАНУ Є. ПОЛОЖІЯ «ІЛОВАЙСЬК»


РОЗДІЛ 5. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ


Лобачова І.М.
ВИКОРИСТАННЯ ВЕБРЕСУРСІВ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Хващевська О.О., Хорунжа В.С.
ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ