Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 44 Том 3

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Дарійчук С.В., Завгородня Т.К., Допіряк О.А.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ БУКОВИНИ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ ІЗ ПРОБЛЕМАМИ СОЦІО-КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Цибанюк О.О.
НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПРЕДМЕТУ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ» В ШКОЛАХ СУЧАСНОЇ РУМУНІЇ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Борисова Ю.Ю., Гончар Л.В., Федоряка А.В.
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ ДОШКІЛЬНИКІВ

Васкан І.Г., Єремія Я.І., Батюк А.М.
ВПРОВАДЖЕННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИЙ ПРОЦЕС ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Vrabie Diana, Abalașei Beatrice-Aurelia, Muntianu Vlad-Alexandru
DESCRIPTIVE STUDY REGARDING COVID-19 INCIDENCE IN THE ROMANIAN AREA AND SOME EUROPEAN COUNTRIES

Hakman A., Medvid A., Mindrescu V., Bamburak V., Yakobchuk D.
MOTOR ACTIVITY OF STUDENT YOUTH IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

Ганчар І.Л., Ганчар О.І., Чорбе К.І., Мединський С.В., Пилипко О.О., Ляшенко А.М.
ПАРАМЕТРИ СФОРМОВАНОСТІ РУХОВИХ НАВИЧОК ПЛАВАННЯ СЕРЕД ПРИЗЕРІВ НА XXXII ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ У ТОКІО–2021

Мозолев О.М., Кошура А.В., Молдован А.Д., Бражанюк А.О.
ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ

Прекурат О.Т., Вілігорський О.М.
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ БАСКЕТБОЛУ

Римар О.В., Соловей А.В., Ханікянц О.В., Кізло Н.Б.
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ 8 КЛАСІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Сороколіт Н.С.
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

Tanasă A.R., Moraru C.E.
THE IMPORTANCE OF USING BIOMECHANICAL ANALYSIS IN THE PROCESS OF LEARNING TECHNICAL ELEMENTS IN ARTISTIC GYMNASTICS AMONG JUNIORS

Cebotaru Nina, Saviţchi Svetlana
IDENTIFYING SYSTEMATIC BARRIERS IN ADOPTING THE MODEL OF INCLUSIVE EDUCATION BY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Iacob R.M., Budescu E.
VIRTUAL MODELING AND SIMULATION OF THE COLLISION OF TWO ATHLETES IN SPORTS

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Єднак В.Д., Ячнюк Ю.Б., Зендик О.В., Букорос Н.М.
ПЛАВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Киселиця О.М., Богданюк А.М., Гауряк О.Д., Гуліна Л.В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бойчук Р.І., Васкан І.Г., Короп М.Ю., Крижанівський В.Р.
РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТИВНИМИ ІГРАМИ З ТОЧКИ ЗОРУ СИМЕТРІЇ-АСИМЕТРІЇ РУХІВ

Гакман А.В., Король Т.О., Горюк П.І., Мисів В.М.
МОТИВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ СТУДЕНТОК ДО ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ, ВСТАНОВЛЕННЯ НАЯВНОСТІ ТА ЙМОВІРНИХ ПРИЧИН НАДЛИШКОВОЇ МАСИ ТІЛА

Кожокар М.В., Первухіна С.М., Петричук П.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Kurnyshev Yu.A., Moseychuk Yu.Yu., Turchenyak S.
MOTIVATIVE ASPECT OF PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT OF THE FUTURE MODERN TEACHER OF PHYSICAL CULTURE

Мосейчук Ю.Ю., Королянчук А.В.
ВПЛИВ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ НА ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ

Muntianu Vlad-Alexandru, Abalașei Beatrice-Aurelia, Vizitiu Maria-Emilia
HEART RATE MODIFICATIONS OF JUNIOR HANDBALL PLAYERS ON SPECIFIC FIELD TESTING

Осадець М.М.
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СПОРТСМЕНІВ У ЗВО

Палагнюк Т.В., Ківерник О.В., Головачук В.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

Ячнюк М.Ю., Мужичок В.О., Городинський С.І., Чорненький А.І., Свищ М.А.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Наконечний І.Ю.
МЕНЕДЖМЕНТ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Мороз О.О., Єремія Я.І., Дубець К.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ ТАЙ-БО АЕРОБІКОЮ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ЖІНОК ПЕРШОГО ПЕРІОДУ ЗРІЛОГО ВІКУ

Вілігорський О.М., Ніколайчук О.П.
МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ (РУМУНІЯ)

Слобожанінов А.А., Батюк А.М.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ЩОДО ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ)

РОЗДІЛ 7. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Дудіцька С.П., Мартин П.М., Ковач Ш.А., Домашенко Н.О.
ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Stegariu V.I., Abalașei B.A., Hakman A.V., Medvid A.M.
COMPARATIVE STUDY OF THE EVOLUTION OF ATTENTIONAL ABILITIES IN TWO CLASSES FROM PRIMARY CYCLE IN WHICH CHESS IS STUDIED

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Ячнюк М.Ю., Ячнюк М.О., Верцимага А.А., Байдюк М.Ю.
ПІДХОДИ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ