Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 23 Том 2

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Буцик І.М.
ВРАХУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРОЄКТУВАННІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ  

Гайдай І.О.
МОВНА ПРОФЕСІЙНА ТА ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІЗ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В УКРАЇНІ

Гулич М.М.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОЗНАКА ЯКОСТІ ОСВІТИ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ

Кондратьєва А.В.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Кучеренко Г.В.
ДИНАМІКА ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ, ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВНЗ

Небож І.В., Загурський О.М.
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ АТЛЕТИЗМОМ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ

Попова А.Б.
МЕТОДИКА ОПАНУВАННЯ ВОКАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТВАНГ

Slobodianiuk A.A., Rudnytska T.H.
МЕТОДИКА КОМУНІКАТИВНОЇ ГРАМАТИКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МОВНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ

Смовженко Л.Г.
ОСНОВНІ ВИДИ КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У ЗВО

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Малик Т.В., Грицик Г.О., Малик Л.Б.
ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ЯК ЗАСІБ ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Маракушин А.І., Чередніченко А.В., Бондар Л.В.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Новікова В.Є.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Орлова О.А.
ЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ДО ОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ  

Осадча Т.В.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ХОРМЕЙСТЕРІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Писаревська О.В.
ЗМІСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦІЇ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

Підгірний О.В.
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Подковирофф Нанушка
ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ІСПАНІЇ З УПРОВАДЖЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Починкова М.М.
СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Райко С.В.
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З РОЗВИТКУ В ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Сапогов М.В.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ФАХОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Сиваш С.В.
ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Сухолова М.А.
ЗНАЧЕННЯ АРТИСТИЧНОСТІ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ ВИКОНАВЦЯ-ВОКАЛІСТА

Тітова Г.В., Осіпова І.В., Пастернацький В.В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВІДБОРУ ДІТЕЙ У БАСКЕТБОЛІ

Шагова О.Ю.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ТВОРЧОГО ПОШУКУ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Шеремет І.В., Василенко К.С., Пономаренко Є.М.
РОЛЬ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГІПОДИНАМІЇ СТУДЕНТІВ

Штомпель Г.В.
ІНФОРМАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК БАЗОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ  

Шуппе Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ІСПАНІСТІВ

Яковенко Ю.Л., Корзюк О.В.
НОВІ РОЛІ ТА ФУНКЦІЇ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Бялик О.В.
ПОЗИЦІЯ ВИХОВНИХ ВПЛИВІВ ГРОМАДИ В ПИТАННЯХ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ ЗРОСТАЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Начинова О.В., Шпаляренко Ю.А.
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ СЕНСОРНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

 

РОЗДІЛ 4. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Гончарук О.М.
КОМУНІКАЦІЯ ДIТЕЙ ДОШКIЛЬНОГО ВIКУ: МОВНО-ПСИХОЛОГIЧНИЙ РАКУРС (АБСУРДНІСТЬ ЯК ОДНА З ОСНОВОПОЛОЖНИХ РИС ДИТЯЧОЇ КАРТИНИ СВІТУ)

Кучинська Л.Ф.
МОДЕЛЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 5. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

 

Ігнатенко С.О.
ФІЗИЧНЕ САМОВИХОВАННЯ І САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Овчар Н.В.
КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Ткачов А.С., Ван Ціхуей
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ МУЗИЧНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Чорноплат І.О.
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ